E/F Kompasset – udskiftning af Energi- & Vandmålere

I bestyrelsen har vi de seneste 6 måneder sammen med EF Sekstanten kørt et udbud for udskiftning af Energi- & vandmålere i ejendommen – senest nævnt i referatet fra den 21 November 2019

Resultatet af udbudsprocessen har ført til en løsning med Brunata som foreningens fremtidige leverandør. Brunata er blevet opkøbt af vores nuværende leverandør Minol, hvorfor der forventes en ukompliceret overgang med fuld integration til vores ejendomsadministrator Newsec.
Andersen VVS er blevet valgt til udførsel af selve udskiftning af Energi- og vandmålere, samt en visuel kontrol af diverse tilslutninger. Andersen VVS vurderer ved samme lejlighed hvorvidt tilhørende forskruninger bør skiftes.

Vi er nu klar med en plan for udskiftning af alle målere:

 

Opstart mandag den 13 januar 2020 og forventet afslutning onsdag den 15 januar 2020.

Hvad er dit ansvar som ejer/beboer i EF Kompasset?

  • Sikre adgang til lejlighed indenfor det angivne tidsrum
  • Tilstedeværelse eller udlevering af nøgle til repræsentant
  • Sørg for uhindret adgang til installationsskab
  • Skab skal kunne åbnes helt op og evt. løse genstande skal flyttes

OBS - Tillægsomkostninger forbundet med manglende adgang til lejligheden vil blive viderebelastet til den relevante ejer.

Send gerne spørgsmål til processen eller ved behov for ”nøgle-support” til: info@efkompasset.dk

Rigtig god jul og godt nytår